Term Dates

TERM DATES: 2020/2021

Autumn Term 

Tuesday, 1 September 2020 – Friday, 18 December 2020

Half Term:                   Monday, 26 October  – Friday, 30 October 2020

Non-Pupil Days:         Tuesday, 1 September and Wednesday, 2 September 2020

Spring Term 

Tuesday, 5 January  2021 – Friday, 26 March 2021

Half Term:                   Monday, 15 February – Friday, 19 February 2021

Non-Pupil Day:           Tuesday, 5 January 2021

Summer Term 

Monday, 12 April 2021 – Thursday, 22 July 2021

Half Term:                    Friday, 28 May – Friday, 4 June 2021

Bank Holiday:              Monday, 3 May 2021

Non-Pupil Days:          Monday, 7 June and Thursday, 22 July 2021

TERM DATES: 2021/2022

Autumn Term

Wednesday, 1 September 2021 – Friday, 17 December 2021

Half Term:                  Monday, 25 October – Friday, 29 October 2021

Non-Pupil Days:        Wednesday, 1 September 2021 and Monday, 1 November 2021

Spring Term

Tuesday, 4 January 2022 – Friday, 1 April 2022

Half Term: Monday, 14 February – Friday, 18 February 2022

Non-Pupil Day: Tuesday, 4 January 2022

Summer Term

Tuesday, 19 April 2022 – Friday, 22 July 2022

Half Term: Monday, 30 May – Friday, 3 June 2022

Bank Holiday: Monday, 2 May 2022

Non-Pupil Days: Tuesday, 19 April 2022 and Monday, 6 June 2022